Strona główna     Artykuły      Literatura     Ludzie       Ciekawostki i anegdoty   

Resume

Krótko o poszczególnych stronach tej witryny.


Mazury a tradycje


Mazury są i zawsze były miejscem, gdzie spotykały się i niekiedy przenikały różne kultury i religie.
Mazury a tradycje


Mazury


Na Mazurach obok nielicznych już autochtonów w przeważającej większości mieszka ludność napływowa. Starsi obecnie ludzie przyjechali na te tereny po wojnie z różnych stron Polski i dawnych Kresów. Przywieźli ze sobą swoją kulturę. Młodzi, którzy się już tu urodzili dziedziczą elementy tej kultury. Po zderzeniu wielu kultur jest tu obecnie bardzo ciekawa mozaika kulturowa.
Mazury

Kultura


Kultura w szerszym rozumieniu niż tylko twórczość artystyczna.Dorobek wielu pokoleń. Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa. wielokulturowość na Mazurach.
Kultura

Kultura i religijność ludowa.


Relacje między kulturą a religią. Komplementarność religii i kultury. Kulturotwórcza rola religii. Pojęcia znaki, symbole - pomocne w uprzystępnieniu treści religijnych. Kult świętych, religijność maryjna.
Kultura i religijność ludowa

Tradycje doroczne na Mazurach


Tradycje na Mazurach? Czy można o nich pisać? Popularnie uważa się, że o tradycjach możemy mówić na tzw. "starych terenach", na Mazurach zaś jedynie w czasie przeszłym. Czy tak jest rzeczywiście?
Tradycje doroczne na Mazurach

Adwent - oczekiwanie


Chrześcijaństwo terminem tym nazwało okres oczekiwania zarówno na święto Bożego Narodzenia upamiętniające pierwsze przyjście na świat Syna Bożego jak i na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu świata.
Adwent - oczekiwanie

Boże Narodzenie


Wiele zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, to zwyczaje archaiczne, wywodzące się z pogaństwa, schrystianizowane w późniejszych wiekach zarówno przez ewangelickich Mazurów jak i katolickich osadników z Kresów Wschodnich i Polski centralnej.
Boże Narodzenie

Karnawał


Okres Bożego Narodzenia kończy się 6 stycznia świętem Trzech Króli. Zaczyna się w kościele tzw. "okres zwykły", a w kulturze karnawał, który trwa do Środy Popielcowej. Końcówkę karnawału zwyczajowo nazywa się zapustami, a poprzedza je tzw. "tłusty" czwartek.
Karnawał

Wielki Post


W Ełku i okolicy zetknęły się ze sobą nie tylko różne kultury, ale też i religie. Tradycje związane z okresem Wielkiego Postu uzależnione są bardziej od religii niż regionu. Wśród ludności autochtonicznej, a więc Mazurów, przeważali protestanci, ale byli też katolicy. Na Mazurach - koło Pisza mieszkali staroobrzędowcy.
Wielki Post

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

obejmują sprzątanie, przygotowanie firanek (dawniej z papieru), ozdób mieszkania (kwiaty z bibułki, pająk,barwinek do ozdoby stołu), przygotowanie palm wielkanocnych i pisanek.
Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

Tradycje wielkanocne


zaczynają się w Wielką Sobotę, od święcenia pokarmów. Liturgia nabożeństwa wieczornego nawiązuje do Zmartwychwstania. W niedzielę - tradycyjne śniadanie, po nim zabawy malowanymi jajkami, w Poniedziałek wielkanocny oblewanie wodą i smaganie. W okresie świątecznym - chodzenie "po Allelui".
Tradycje wielkanocne

Majowe i majówki

. Majowe - to tradycyjne nabożeństwo do Matki Bożej pod krzyżem, koło kapliczki lub w domu. Majówka - to tradycyjne spotkanie ludzi biesiadne, na łonie przyrody, przeważnie w maju.
Majowe i majówki

Zwyczaje okresu przesilenia letniego


Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego, to zwyczaje związane z religią katolicką, z pogaństwem, z rolnictwem i nowe, współczesne zwyczaje.Dzień Dziecka, Zielone Świątki, Boże Ciało, Sobótka, nabożeństwa czerwcowe (ku czci Najświętszego Serca Jezusowego).
Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego


Zwyczaje rolnicze


w przewadze wiążą się z okresem letnim. Są to ludowe nazwy świąt maryjnych związane z pracami rolniczymi, rozpoczęciem i zakończeniem żniw oraz dożynkami (dawnymi i współczesnymi).
Zwyczaje rolnicze

Zwyczaje jesienne


wiążą się z kultem Matki Bożej (nabożeństwa różańcowe), kultem świętych, kultem zmarłych, modlitwą za zmarłych, opowieściami o zmarłych, wspólną pracą w jesienne wieczory, pieśniami i legendami oraz przysłowiami.
Zwyczaje jesienne

Zwyczaje rodzinneWiano panny młodej.

Rodzice każdej dziewczyny przygotowywali się do wesela córki już od wczesnego jej dzieciństwa.
Zwyczaje rodzinne

Zanikające zawody i umiejętności.


Zanikające zawody i umiejętności


Ludzie: osoby i grupy.


Na tej stronie zamieszczę informacje o osobach i grupach ludzi, z którymi zetknęły mnie moje zainteresowania związane tematycznie z treścią tej witryny. Jest to oczywiście wybór subiektywny.
Ludzie: osoby i grupy

Wydarzenia


Zamieszczę tu informacje o stosunkowo niedawnych wydarzeniach, w których bardziej lub mniej czynnie brałam udział, a które związane są tematycznie z tą witryną.
Wydarzenia

Mazury


Mazury są i zawsze były miejscem, gdzie spotykały się i niekiedy przenikały różne kultury i religie.
Mazury 

 

 


Kontakt:
DZIEDZICTWO

 


 • Strona główna
 • Kultura
 • Kultura a religia
 • Religijność ludowa
 • Mazury a tradycje
 • Wiano panny młodej
 • Tradycje w Oratorium
 • Fundacja "Dziedzictwo Nasze"
 • Tradycje doroczne na Mazurach
 • Adwent
 • Boże Narodzenie
 • Karnawał
 • Wielki Post
 • Przygotowania do Świąt Wielkanocnych
 • Wielkanoc
 • Majowe i majówki
 • Czerwiec - zwyczaje okresu przesilenia letniego
 • Zwyczaje jesienne
 • Zwyczaje rolnicze


  Posiadasz nadmiar wiedzy i chciałbyś podzielić się nią z innymi?
  A może sam masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi. Zobacz: Odpowiedz.pl

  Witryna dla uczniów, studentów, rodziców i nauczycieli - Odpowiedz.pl
  Odpowiedz.pl

 •